Tussenschoolse opvang

  • TSO Samen eten

TSO Samen Eten

Beste ouders,

Mijn naam is Debby Spijkerman.
Vanaf het schooljaar 2012-2013 probeer ik met de overblijfkrachten van de Pionier het overblijven van u kind zo aangenaam mogelijk te maken.

Twaalf uur tijd om Samen te Eten.

Het is goed voor de kinderen om een fijne lunchpauze te hebben in de vertrouwde omgeving van hun basisschool, zodat ze weer fris en ontspannen aan de middag kunnen beginnen op school.
Er wordt door onze overblijfkrachten goed opgelet of  alle kinderen zich thuis voelen bij Samen Eten.

We werken met vrijwillige overblijfkrachten.
Het is onze zorg dat er steeds voldoende vrijwilligsters/vrijwilligers zijn zodat de kinderen in kleine groepjes kunnen eten en er voldoende leiding is. Uiteraard gaan we na het eten buiten spelen. Ligt natuurlijk aan het weer van die dag. Wel sterven wij ernaar om zo veel mogelijk naar buiten te gaan. Er worden ook activiteiten aangeboden aan de kinderen. Als er kinderen zijn die even tot rust willen komen zullen we daar ook voor zorgen. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zich prettig en thuis voelen bij de TSO Samen Eten. Het is immers pauze voor de kinderen en dus tijd voor ontspanning.

U kunt uw kind(eren) op diverse manieren aanmelden voor het overblijven
• email depionier@tsosameneten.nl
• de telefoon nummer 06-47162799 (bij geen gehoor gaarne voicemail inspreken)
• de brievenbus op school

Let op
• kinderen die flexibel gaan overblijven moeten uiterlijk voor 10.30 uur van de dag van het  overblijven zijn aangemeld.
  Aanmelden via telefoonnummer 06-47162799 of via WhatsApp.
• Kinderen die een keer met iemand anders mee naar huis gaan, wordt aan de ouders/voogd gevraagd dit te melden anders kunnen we de kinderen niet mee naar huis geven.

Afmelden kan uiteraard op dezelfde manier als aanmelden.

De kosten van het overblijven voor dit schooljaar zijn € 2,30 per keer.
Deze kosten zullen op het eind van de maand door automatisch incasso worden verrekend.

Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben verwelkomen wij u graag uw kind(eren).
Maar mocht u  nog vragen/opmerkingen/klachten hebben dan kunt u contact met mij Debby  Spijkerman opnemen
tel. 06-47162799 (bij geen gehoor gaarne voicemail inspreken).

Wij vragen u nadrukkelijk om geen snoep aan uw kind(eren) mee te geven bij het overblijven aangezien er voldoende gezonde alternatieven zijn.

Voor de dagen of momenten dat ik zelf niet aanwezig ben zal Natasja Box de coördinator zijn.
Ook bij haar  kunt u  terecht voor vragen en/of opmerkingen.

Ook zijn we op zoek naar overblijfkrachten.
Op een aantal plekken als vast, maar zeker ook als inval!!
Dus lijkt het je wat meld je via het telefoonnummer of het mailadres.
De tijd die je ermee kwijt bent is van 11.45 uur tot na de middagpauze.
Je krijgt hier een vrijwilligersvergoeding voor.
En je eigen (klein)kind  blijft gratis over.
En je komt in een gezellig team terecht van vrijwilligers!

Met vriendelijke groet,

Debby Spijkerman
TSO Samen Eten

Aanmeldformulier TSO