Peuterspeelzaal Hummelhofje

Peuterspeelzaal Hummelhofje 

Peuterspeelzaal Hummelhofje is gevestigd in het gebouw van basisschool de Pionier. Er is een  samenwerking met de basisschool en de kinderopvang.

Dagdelen en openingstijden - Hummelhofje
Peuters vanaf 2 jaar kunnen hier komen spelen op:
• maandagochtend
• dinsdagochtend
• donderdagochtend
• vrijdagochtend

Op de dagdelen dat speelzaal Hummelhofje open is, gelden de volgende openingstijden:
Brengen: tussen 8.30 uur en 8.45 uur
Halen: tussen 11.45 uur en 12.00 uur

Thema's en activiteiten - Hummelhofje
Op de peuterspeelzaal vinden ze het belangrijk om regelmatig verschillende activiteiten met de peuters te doen in het kader van ontwikkeling, stimulering en vermaak. Deze activiteiten omvatten onder meer knutselen, zingen, dansen, ontdekken en voorlezen. Op de speelzaal wordt thematisch gewerkt.
Deze thema's kunnen gekoppeld zijn aan feestdagen, gebeurtenissen of het zijn thema's die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Naast onze binnenactiviteiten gaan de kinderen natuurlijk ook naar buiten om te spelen.

Onze activiteiten zijn ondersteunend aan de verschillende opvoedingsdoelen. Bij de keuze van thema's en activiteiten leggen de peuterspeelzalen de nadruk op het prikkelen van de zintuigen en de beleving. Het gaat er om dat de peuters geïnspireerd raken en plezier beleven.

VVE (voor en vroegschoolse educatie)
De leidsters van de speelzaal zijn VVE-gecertificeerd. Vaak is de stap naar de basisschool voor kinderen erg groot en het VVE-traject zorgt ervoor dat deze stap voor de peuters zo aangenaam mogelijk verloopt. Het zorgt voor een goede voorbereiding op de basisschool.
De speelzaal werkt met het VVE programma Startblokken en Puk en Ko.