Oudervereniging

Oudervereniging in beeld

De oudervereniging is een officiële vereniging die bestaat uit een groep enthousiaste ouders, samen met twee leerkrachten. Wij helpen actief mee met het organiseren van activiteiten. Denk aan Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Koningsspelen en de Pioniersdag. Tevens zijn alle leden klassenouder van een groep.

 We vergaderen ongeveer zes keer per jaar. Voor iedere activiteit wordt een commissie gevormd die de activiteit samen met een paar teamleden verder organiseert en begeleidt.

Voor het organiseren van de activiteiten vragen we een vrijwillige bijdrage van € 10,- per kind per jaar (2016-2017). Hier valt de Pioniersdag (voor groep 1-7) en het Schoolkamp (groep 8) niet onder.

Bij de activiteiten zullen we ook vaak een beroep op jullie (ouders/verzorgers) doen om te komen helpen. Want zonder jullie hulp kunnen wij geen leuke activiteiten organiseren.

Deze ouders staan dit jaar voor u klaar:

Voorzitter:                  Kim Meulendijks
Penningmeester:    Mariëlle Snoeijen
Secretaris:                  Joyce Smulders – van Ham
Leden:                          Grunhilde Grosfeld - groep 1/2 blauw
                                        Mariëlle van Vinken - groep 1/2 blauw
                                        Kim Meulendijks - groep 1/2 geel
                                        Caroline van Mierlo - groep 1/2 geel
                                        Hanneke Cayers - groep 3
                                        Sanne Heesterbeek – Biemans -  groep 3
                                        Mandy Elands - groep 4
                                        Mariëlle Snoeijen - groep 5
                                        Joyce Smulders – van Ham - groep 6/7
                                        Christel van Gurp - groep 7/8
                                        Cindy Raaijmakers - groep 7/8
                                       
Personeelsdeel:       Els de With
                                        Ingrid van de Kerkhof

Heeft u als ouder/verzorger ideeën, opmerkingen, een klacht of andere suggesties voor ons, wij zijn altijd te bereiken via mailadres ovdepionier@skozok.nl. U mag ons ook altijd aanspreken op het schoolplein.

Notulen oudervereniging 2016-2017

Notulen oudervereniging 2015-2016