Buitenschoolse opvang

Voor- en naschoolse opvang

Horizon is een vertrouwde naam voor kinderopvang in Valkenswaard. Kinderen van 4 tot 13 jaar kunnen bij ons terecht op de buitenschoolse opvang.

Onze enthousiaste en deskundige medewerkers zien, helpen en stimuleren kinderen. Om vrienden te maken; om hun creatieve kant te ontdekken; om te vertrouwen op zichzelf; te ontdekken wat ze leuk vinden of juist niet. Onze dagen kennen bewust een vaste opbouw; groepen zoveel mogelijk vaste gezichten. Zo bieden we kinderen rust en vertrouwen. We creëren met zijn allen een klimaat waarin de kinderen zich prettig kunnen voelen; want alleen een kind dat ‘lekker in z’n vel zit’ kan op een evenwichtige manier groeien en ontwikkelen.

Ook het contact met de ouders vinden wij heel belangrijk. Een goede samenwerking vormt de basis voor een optimale opvang van de kinderen.

Horizon kinderopvang is een professionele opvangorganisatie. Uiteraard voldoen de ruimtes en inrichting aan de wettelijke eisen en zijn ze aangepast aan onze doelgroep. De kwaliteit van de locaties, de speelruimtes en het speelmateriaal hebben voortdurend de aandacht. Horizon locatie Pionier verzorgt  voor- en naschoolse opvang.                 

BSO Pionier
Kromstraat 12
5554 NH Valkenswaard

BSO is vrije tijd, dus kinderen moeten zich vooral lekker voelen, zich kunnen ontspannen, maar ook hun verhaal kunnen doen als ze daar behoefte aan hebben. Er hangt bij ons een veilige en huiselijke sfeer. Er zijn verschillende activiteitenhoeken, zoals een, poppenhoek, een gezellige huishoek, tafels waar je heerlijk aan kunt knutselen en in de hal van de school is het podium maar ook een fijne bouwhoek. Kinderen kunnen in de speel- of gymzaal en buiten op het grote speelplein volop hun energie kwijt. Regelmatig bieden we de kinderen een leuke activiteit aan: iets bijzonders knutselen, samen met de leiding kokkerellen in de keuken, maar natuurlijk ook vrij spel. De kinderen mogen zelf kiezen of ze meedoen aan een activiteit. Ook maken we regelmatig een uitstapje in de buurt, bijvoorbeeld naar de speeltuin in de wijk of heerlijk ravotten in het bos. We vinden het belangrijk om de kinderen de kans te bieden, mee te denken over ons activiteitenaanbod. Tijdens de eet- en drinkmomenten overleggen we hierover met de kinderen. We bespreken wat ze leuk vinden, wat ze eventueel missen op de BSO en wat ze graag zouden willen doen. Wij werken thematisch. Wat betekent dat we telkens in blokken van 2, of 3 weken activiteiten aanbieden binnen het gekozen thema, daarnaast hebben we tussen de thema’s telkens 1, of 2 ‘thema-vrije weken’. In de thema-vrije weken worden losse activiteiten aangeboden en is er nog meer ruimte om activiteiten in te plannen, die door de kinderen worden aangedragen. We proberen de kinderen een uitdagend aanbod te bieden van activiteiten op het gebied van cultuur, natuur en sport, naast het vrije spel.

De buitenschoolse opvang is 52 weken per jaar geopend op maandag, dinsdag en donderdag. Woensdag en vrijdag is er ook ruimte voor opvang maar dan worden de kinderen opgehaald en spelen zij mee, net als in de vakanties op BSO Haagstraatplein. We zijn alleen gesloten tijdens de nationale feestdagen. Opvang is dus ook mogelijk tijdens de schoolvakanties en op studiedagen van de school.

De Naschoolse opvang sluit aan op de schooltijden en de kinderen worden opgehaald door de pedagogisch medewerkers van de BSO. De opvang is open tot 19.00 uur. Op studiedagen en tijdens schoolvakanties is opvang mogelijk vanaf 7.30 uur. Ouders kunnen ook een contract afsluiten waarbij zij uitsluitend gebruik maken van de opvang tijdens de schoolvakanties (12 weken per jaar) of voor opvang zonder schoolvakanties (40 weken per jaar).

Aanmelding en kosten
Bent u geïnteresseerd in de opvang van uw kind bij Horizon kinderopvang?
Loop dan gerust eens binnen, of neem contact op met Karen van Gerven telefoon 06-83201902

Kijk ook op: www.horizonkinderopvang.nl of
bezoek onze FB pagina. https://www.facebook.com/bsopionier/