Contactpersoon sociale veiligheid

Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden of worden fouten gemaakt. In de schoolgids, hoofdstuk 9, staat informatie over de klachtenregeling. In deze regeling wordt gesproken over interne contactpersonen.

Wie zijn we:
Wij zijn Ine van Hout  en Ellen van den Dungen (leerkracht St. Servatius)

Wat doen we:
Aanspreekpunt ter voorkoming van pesten: Ine van Hout. 
Contactpersoon inzake klachten: Ellen van den Dungen. 
 

De contactpersoon  inzake klachten is er om u én kinderen informatie te geven over de klachtenregeling; hoe de regeling werkt en welke stappen u kunt of moet zetten als u tegen een probleem aanloopt.
De contactpersoon verwijst u door.
Hij of zij bemiddelt niet.
Dat doorverwijzen kan zijn naar de externe vertrouwenspersoon of naar de onafhankelijke klachtencommissie waarbij de school is aangesloten.
Natuurlijk zijn we ook een luisterend oor als u of het kind daar behoefte aan heeft.

In geval van een probleem of klacht is hieronder kort weergegeven welke stappen doorlopen moeten worden:

Probleem -> gesprek leerkracht -> gesprek directeur ->overleg met de contactpersoon inzake klachten 
-> inschakelen externe vertrouwenspersoon -> indienen klacht bij de klachtencommissie.

Hoe zijn we te bereiken:
Je kan ons persoonlijk aanspreken op school.

We zijn per mail te bereiken op:
internecontactpersoondepionier@gmail.com
ivanhout@skozok.nl
evandendungen@skozok.nl

We zijn telefonisch te bereiken:
Ine (ma-di-woe) op school 040 – 2070072
Ellen (ma t/m vrij)  040 – 2068951

In de bibliotheek op de eerste verdieping staat een brievenbus.
In deze brievenbus kunnen kinderen en ouders een briefje doen met hun probleem of klacht als ze het moeilijk vinden om ons via bovenstaande mogelijkheden te benaderen.
Graag even naam en telefoonnummer vermelden zodat we je kunnen benaderen.
Alleen de interne contactpersoon heeft een sleutel van deze brievenbus.
Deze brievenbus zal met vaste regelmaat geleegd worden.

Mocht u nadere informatie wensen dan nodigen we u uit contact met ons op te nemen.

Met vriendelijke groet,
Ine van Hout en Ellen van den Dungen