advisering VO

  • advisering VO

Advisering V.O. 

Na 8 jaar basisschool vliegen alle kinderen uit naar het voortgezet onderwijs, ieder op hun eigen niveau. We zien verschillen tussen de kinderen; verschillen in cognitieve ontwikkeling, maar ook sociaal-emotioneel én op het gebied van werkhouding. Ieder kind heeft zijn talenten op andere vlakken liggen. 

Wij brengen advies uit aan ouders en kinderen over het vervolgonderwijs na de basisschool. Het advies is passend bij de leerling (cognitief, sociaal emotioneel, leren leren) en biedt kansen op succes in het Voortgezet Onderwijs. Het advies is gebaseerd op het beeld van:

  • De school (de teamleden waaronder ook Kwaliteitsondersteuner en directie)
  • De leerling
  • De ouders
  • Opbrengsten (Cito LVS, methode gebonden toetsen) 
  • Voortgezet Onderwijs 

Een goed advies komt tot stand in overleg, hierbij worden bovenstaande personen actief betrokken, ieder vanuit de eigen expertise. De school geeft uiteindelijk een breed gedragen kansrijk advies in groep 8.

Jaarlijks wordt een bijeenkomst voor ouders georganiseerd waarbij informatie wordt geven over het V.O. en hoe de advisering tot stand komt. Ook de leerlingen krijgen deze info. 

Het totale advies bestaat in principe uit 2 delen:
- Pre-advies
- definitieve advies 

Pre-advies 
Dit is het eerste adviesgesprek dat de leerkracht met de leerling én zijn/haar ouders heeft en vindt plaats eind groep 7. In dit gesprek vertelt de leerkracht het actuele niveau van het kind. Dit niveau is opgebouwd uit de leervakken en leren leren en wordt voor de kinderen inzichtelijk gemaakt middels een adviesformulier. Dit formulier wordt door het kind en de leerkracht ingevuld. 

Definitieve advies 
In januari is het 2e adviesgesprek. De leerkracht van groep 8 en de leerling vullen nogmaals het adviesformulier in uit groep 7. Ook de kwaliteitsondersteuner bekijkt deze nog eens. In overleg wordt het definitieve kansrijke advies vastgelegd. De adviezen worden met de directie gedeeld en als hier aanleiding voor is, worden ze ook doorgesproken. De leerkracht vult het Onderwijskundige Rapport in. Hierin wordt ook het definitieve advies vermeld. Het Onderwijskundig Rapport wordt besproken. Het doel van dit adviesgesprek is dat het kind en de ouders te horen krijgen wat het eenduidig advies van de school uiteindelijk geworden is. Hierbij wordt gekeken naar welke ontwikkeling het kind heeft doorgemaakt en of het pre-advies eventueel veranderd is. De leidraad in dit gesprek is het adviesformulier én het onderwijskundig rapport.

Terug naar het overzicht

ouders bedankt

ouders bedankt

Er is super hard gewerkt aan het speelplein door een groep ...

Coronamaatregelen

Coronamaatregelen

Coronamaatregelen: Wij volgen de richtlijnen van de ...

Mag mijn kind met ...

Mag mijn kind met gezondheidsklachten naar school?

Wanneer mogen kinderen met klachten naar de basisschool en ...