Aanmelden nieuwe leerling

  • Aanmelden nieuwe leerling

Beste ouders,

Wordt uw zoon of dochter in het schooljaar 2020/2021  4 jaar  meld hem of haar dan zo spoedig mogelijk aan op de basisschool van uw keuze. In verband met het  inzetten van leerkrachten voor schooljaar 2020-2021 is het voor ons van groot belang dat wij de prognose voor het komende schooljaar nu al in beeld hebben.

Attendeer vrienden, vriendinnen, buurtgenoten er ook nog even op, dat ook zij hun kind tijdig aanmelden!

Aanmelden op De Pionier gebeurt digitaal. 

Op de homepagina ziet u rechts een oranje kader met “aanmelden nieuwe leerling”. Klik hierop. Scroll helemaal naar beneden, daar vindt u:

“aanmeldformulier nieuwe leerling”

“aanmeldformulier ontwikkeling” (ook deze invullen a.u.b.)

Na verzending van beide formulieren ontvangt u zo spoedig mogelijk een bevestiging dat De Pionier beide formulieren heeft ontvangen. Vervolgens heeft elke school 6 weken om een besluit te nemen over deze aanmelding (deze termijn mag met maximaal 4 weken worden verlengd).

Terug naar het overzicht

ouders bedankt

ouders bedankt

Er is super hard gewerkt aan het speelplein door een groep ...

advisering VO

advisering VO

Hoe komt het advies naar het Voortgezet Onderwijs tot stand?

Coronamaatregelen

Coronamaatregelen

Coronamaatregelen: Wij volgen de richtlijnen van de ...