verkeer

  • verkeer

Voor het onderdeel verkeer werken we in de onder- en middenbouw aan zelfredzaamheid in het verkeer. Dat wordt in de midden- en bovenbouw uitgebreid tot het leren van de verkeersregels en in groep 7 werken we toe naar het behalen van het praktisch en theoretisch verkeersdiploma.

Op school werken we in de groepen 3 t/m 8 met de methode: Wijzer door het verkeer. Dit wordt aangevuld met werkboekjes van VVN (Veilig Verkeer Nederland):  Stap vooruit (groep 3 en 4), Op voeten en fietsen (groep 5 en 6) en de lessen uit de Jeugdverkeerskrant (groep 7 en 8). Groep 1 en 2 maakt gebruik van themadagen. 

De Pionier heeft een verkeerswerkgroep. Deze bestaat uit: Berthje van Dijk, Maartje Brouwers, Ine van Hout en Susan Mariën. Momenteel houden zij zich vooral bezig met het voorbereiden van het behalen van het BVL (Brabants Veiligheids Label).

Wat is het BVL?

Kinderen vormen een zeer kwetsbare groep in het verkeer. Jaarlijks zijn in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Kinderen moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen. Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er een keurmerk in het leven geroepen.

Het BVL is erop gericht om nul verkeersslachtoffers onder schooljeugd te behalen. Het maakt van de nul een punt. Want ieder verkeersslachtoffer is er één te veel. Dus gáán we met z’n allen voor die nul. Wij, jij, ik. Ik als overheid, onderwijzer en werkgever. Ik als wandelaar, fietser en automobilist. De Brabantse basisscholen en verkeersouders maken een punt van verkeersveiligheid en investeren zo flink mee in de nul.

Waarom deelnemen aan het BVL?

Verkeerseducatie in de klassen krijgen en houden: dáár is het de provincie Noord-Brabant om te doen met het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL). Inmiddels staan er bijna 800 basisscholen ingeschreven en hebben er bijna 650 het Label in huis. Er is een set BVL-criteria ontwikkeld waarmee we kunnen werken om de kwaliteit van de verkeersveiligheid op het gewenste niveau te krijgen. De essentie van het BVL is dat scholen punten scoren voor zaken die de verkeersveiligheid van de (leerlingen van de) school bevorderen. Wij kunnen punten scoren op verschillende onderdelen. Onze leerlingen krijgen verkeerslessen en doen verkeersprojecten met praktische oefeningen. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en zijn/worden de routes naar school zo verkeersveilig mogelijk. 

Terug naar het overzicht

ouders bedankt

ouders bedankt

Er is super hard gewerkt aan het speelplein door een groep ...

advisering VO

advisering VO

Hoe komt het advies naar het Voortgezet Onderwijs tot stand?

Coronamaatregelen

Coronamaatregelen

Coronamaatregelen: Wij volgen de richtlijnen van de ...