Close-reading

Dit schooljaar zijn wij gestart met close-reading. Dr leerkrachten volgen hiervoor een team-training. Close-reading is een manier om dieper in een tekst te duiken zodat er meer tekstbegrip ontstaat. Een tekst wordt behandeld in 3 sessies.
Deze week zijn we aan de slag gegaan met een verhaal rondom de sint. Tijdens de les van vandaag (zie ook op de foto's ) hebben ze groepsoverstijgend in drietallen een fragment uit de tekst gekregen waarvan ze een illustratie mochten maken. Zij hadden de bestaande prenten dus nog niet gezien. Er moest nauwkeurig gelezen worden welke informatie van belang was voor het maken van deze tekening.
De kinderen gingen enthousiast overleggen en betrokken aan het werk!

Terug naar overzicht