We like memory!

Unit 3 wordt gevormd door groep 6-7-8! Natuurlijk kennen we elkaar maar toch werden we vandaag door onze begeleiders aangezet tot samenwerken. 
Het memory spel was de aanstichter tot het vormen van setjes : spel nummer 1 - memory spelen (het zoeken van setjes) met praten, spel nummer 2 - idem als spel 1 maar nu sneller, spel nummer 3 - idem als spel 1 maar nu zonder te praten.

Terug naar overzicht