Gym

De groepen 1/2 en 2/3 werken veel samen. Groep 2/3 gymt in de sporthal. We willen de kinderen van groep 1/2 ook de kans bieden om de gymles in de sporthal te volgen. Het kan dus zijn dat uw kind meegymt met groep 2/3 op maandag- en donderdagmiddag.

Terug naar overzicht