Groepsvorming

Nu we weer fysiek op school zijn is het bouwen aan het groepsgevoel en een goede sfeer in de groep weer van essentieel belang! Vandaar dat we de afgelopen weken en komende periode volop groepsactiviteiten inzetten die hieraan bijdragen. U kunt hierbij denken aan een opdracht zoals elkaar gerichte complimenten geven of opdrachten waarbij je elkaar nodig hebt om deze te laten slagen.
Doordat we dit in de eerste weken van het schooljaar ook al hebben ingezet merken we dat ze verder bouwen op deze basis. We zien tijdens deze activiteiten blije en enthousiaste kinderen.

Terug naar overzicht