Schrijfdans

Schrijfdans:
Al enkele jaren maken wij op onze school gebruik van de methode Schrijfdans, maar wat
houdt die methode dan in, waar zorgt het voor en waarom vinden wij dat zo belangrijk?
Allemaal vragen waarop wij u een antwoord willen geven, omdat leren niet iets is wat alleen
op school gebeurd, maar zeker ook thuis.

We weten dat een goede grove en fijne motoriek een belangrijk rol speelt bij de (leer-)
ontwikkeling van kinderen ( bij bijv. rekenen en taal ). Een simpel voorbeeld is dat wat in je
hoofd hebt zitten als idee of antwoord omgezet moet worden op papier of in een creatie
( hoe bouw je een stevige brug? ) en zonder een goede fijne motoriek wordt dat heel lastig.

Schrijfdans geeft ons de mogelijkheid om op een natuurlijke manier, vanuit het kind, kennis
te laten maken met onze schrijfletters, dit te oefenen, herhalen, te voelen, te experimenteren met 2
handen, waardoor het goed ingeslepen wordt in het motorisch centrum in onze hersenen.
Het is belangrijk dat jonge kinderen met 2 handen werken omdat dit zorgt voor een balans
tussen de beide hersenhelften, waardoor er een goed gevoel gecreëerd wordt, en dit ertoe
bijdraagt dat de kleuters beter in hun vel zitten.
Bij Schrijfdans hoort muziek, waarop de kinderen in de speelzaal eerst met heel het lichaam
gaan bewegen. De bewegingspatronen worden op een speelse manier en naar het gevoel
van het kind geoefend. Later in de klas worden de bewegingspatronen met 2 handen op
papier gemaakt, eerst grofmotorisch vanuit de schouders, maar naarmate het kind zich beter
ontwikkelt vanuit sturing van de pols naar de vingers om echt fijn motorisch te kunnen
werken. Uiteindelijk is het natuurlijk ook de bedoeling dat de kinderen een voorkeurshand en
steunhand ontwikkelen, om het blad papier op de juiste plaats te houden. Het kind is dan
ook in staat om die grote bewegingspatronen van eerst, klein op papier te maken.
We benadrukken dat alles goed is, elke uitdrukking op papier, wat dan ook.
Wij stimuleren de motoriek niet alleen tijdens de activiteiten van Schrijfdans, maar
gedurende de hele dag. Tekenen op het krijtbord, buiten op de muur schilderen met water ,
stoepkrijten, verven, tekenen in de zandbak, tekenen in scheerschuim, tekenen met kleine
natte sponsjes op tafel, tekenen op het digibord, tekenen met de vingers op elkaars rug en
dit alles met 2 handen. Natuurlijk ook met activiteiten als knutselen, knippen, prikken, kralen
rijgen, kleien, vouwen, etc.
U ziet: Bewegen is niet alleen heel leuk maar ook heel belangrijk!

Terug naar overzicht