Schoolreis

Beste ouders/verzorgers van kinderen uit de groepen 1 t/m 7,

De Pioniersdag komt al snel dichterbij.
Nu heeft nog niet iedereen betaald. Voor degene die het zijn vergeten zijn/ of over het hoofd hebben gezien / nog niet in de gelegenheid zijn geweest, in de mail die afgelopen week naar jullie is verstuurd, hebben jullie alle informatie nog een keer kunnen lezen.
We willen nog even benadrukken dat het belangrijk is dat de bijdrage voor de Pioniersdag deze week betaald wordt als jullie kinderen deze dag mee willen.
Heb je betaald, hoef je natuurlijk geen actie te ondernemen.
Mochten er nog vragen zijn of afmeldingen voor deze dag dan kunnen jullie altijd terecht bij juf Tessa en juf Natasja of stuur een mail naar de oudervereniging: ovbsdepionier@gmail.com
Vriendelijke groet,
De Pioniersdag commissie

Terug naar overzicht