Aanpassingen n.a.v feedback

Beste ouders,

Afgelopen week hebben we gevraagd om feedback op de eerste week onderwijs op afstand. Dank voor het sturen.
Ook hebben we tijdens een meetmoment de kinderen gevraagd om feedback.
We hebben gekeken naar de feedback voor onze groep, binnen unit 2 en op schoolniveau. We hebben voor komende week een paar aanpassingen gedaan.
We hebben de weekplanning vandaag al verstuurd zodat jullie dit tijdig kunnen bekijken.
Het overzicht (schema) hebben we per dag een kleur gegeven ter verduidelijking. Verder hebben we dagelijks een moment ingepland om eventuele vragen te kunnen beantwoorden of extra uitleg te kunnen geven.
We hebben gekeken naar het inkorten van de informatie, maar zijn van mening dat dit wenselijk en noodzakelijk is om aan ieders wens te kunnen voldoen.
Om de overvloed aan mails en informatie te beperken zullen wij deze week (indien er verlenging van de lockdown volgt) kijken naar de mogelijkheden van Google classroom.
We hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd over de aanpassingen n.a.v. de feedback.

Terug naar overzicht