Laatste info Koningsspelen

Vrijdag 19 april zijn de jaarlijkse Koningsspelen. Deze vinden dit jaar plaats op de voetbalvelden in Borkel. Ons programma begint om 8.45 in Borkel en zal tot 12.30 uur duren. Uw kind wordt tussen 8.15 en 8.30 uur verwacht op het sportveld van Borkel, aan de Bruggerdijk 23. In verband met verkeersveiligheid willen we u vragen om de kinderen aan de leerkracht over te dragen en zo snel mogelijk door te rijden. De kinderen worden per cluster in groepen verdeeld. Eind deze week hangt op de klassendeur welk kleur shirt uw kind nodig heeft. Er is weinig parkeerruimte, daarom adviseren wij u om zoveel mogelijk te carpoolen.

Terug naar overzicht